kasteel temp

 

Aanvraag doen

Neem de volgende zaken op in de aanvraag:    

 • Gegevens over de aanvraag

  • Adres
  • Aanvrager (telefoon, email)
  • IBAN, naam rekeninghouder, plaats
 • Is er ondersteuning van het hoogste orgaan (directie/bestuur) van de subsidieaanvrager?

 • Wat houdt het project precies in?

  • Wat is het op te lossen probleem?
  • Wat zijn de activiteiten?
  • Wanneer speelt zich dit af?
  • Wat is het beoogde resultaat?
  • Wie hebben hier voordeel aan?
 • Hoeveel subsidie wordt er gevraagd?

  • Waaraan wordt de bijdrage van SSGV besteed?
  • Wanneer wilt u de bijdrage ontvangen?
  • Kan de overheid bijdragen?
  • Wat draagt u bij uit eigen middelen?
  • Wat vraagt u aan andere financiers en wie zijn dat?
 • Is er een projectplan, een begroting of ander informatiemateriaal?

 

Klik hier om naar "Contact"pagina te gaan.
Na aanvraag ontvangt u bericht van het besluit van het bestuur van SSGV, inclusief informatie over welke verantwoording nodig is.

Afdrukken E-mailadres

Gesteund door SSGV:

 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • logo SSV groot
 • logo
 • logo huis website e1607176828790
 • logo leergeld1
 • puzzelstuk
 • fietsmaatjes
 • demare
  ...